Museoajoneuvo

SUOMEN AJONEUVOHISTORIALLINEN KESKUSLIITTO – SAHK RY

– Kuulumalla Kainuun Mobilistit ry:n olet myös SAHK ry:n täysivaltainen jäsen ja oikeutettu jäsenyyden tuomiin etuihin. Katso oheiset kuvat!

Määritelmä museoajoneuvosta

Museoajoneuvo määriteltiin ensi kerran liikenneministeriön päätöksellä vuonna 1978. Vuonna 1992 museoajoneuvoista säädettiin asetuksella ja 2002 museoajoneuvot sisällytettiin ajoneuvolakiin. Uudistetun lain museoajoneuvon määritelmä löytyy Ajoneuvolain (1090/2002) pykälästä 36.

Trafi on antanut uuden ohjeen 7.7.2011 Museoajoneuvon hyväksyminen katsastuksessa. Katso lisää PDF tiedostosta sivulta    https://www.sahk.fi/15

Museoajoneuvoksi hyväksymisen edellytykset

Museoajoneuvoksi hyväksymiseen ei riitä, että ajoneuvo on tarpeeksi vanha. Minimi-ikävaatimus on 30 vuotta ajoneuvon valmistusvuoden päättymisestä. Hyväksymisehdot määrittelee laki; siis iän lisäksi myös, se että ajoneuvo on säilynyt alkuperäisen kuntoisena tai se on entisöity tai konservoitu.

Alkuperäiskunnolla ymmärretään, että ajoneuvo on säilytetty rakenteeltaan ja ulkoasultaan yksityiskohtia myöten alkuperäisenä, siis lähes sellaisena kuin se valmistuslinjalta tullessaan on ollut. Ajoneuvon korin, moottoritilan ja tavaratilan on oltava puhtaat. Maalausten ja muiden pintakäsittelyjen on oltava alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Korin ja tavaratilan sisustusmateriaalien on oltava puhtaat ja ehjät. Ruostevaurioita ei museoajoneuvossa saa olla.

Entistäminen tarkoittaa kunnostustyötä, jonka tuloksena ajoneuvo mahdollisimman tarkoin vastaa alkuperäistä mallia rakenteeltaan ja ulkoasultaan.

Konservoidusta ajoneuvosta pitää olla konservointisuunnitelma sekä selvitys konservoinnista ja sen toteutuksesta.

Poikkeuksena edellä mainittuihin vaatimuksiin on, että museoajoneuvoon saa asentaa hyväksyttyjä liikenneturvallisuutta edistäviä laitteita (esim. turvavyöt, suuntavalot, heijastimet jne.).

Museoajoneuvotarkastus

Tarkastus varataan ottamalla yhteyttä johonkin ma-tarkastajista. Kainuussa toistaiseksi toimivat tarkastajat ovat Aki Tegelberg 040 5053294 ja Jukka Lukkari 0400 289221. Seuraajat ovat koulutuksessa. Tarkastajilta voi myös kysyä neuvoja.

Tarkastusmaksu on SAHK:n jäseniltä 100 euroa ja muilta 180 euroa. Liittymällä Kainuun Mobilistit ry:n jäseneksi liityt samalla myös SAHK:n. Hylätystä tarkastuksesta peritään 20 euroa. Tarkastaja voi periä tarkastusmaksun lisäksi tarkastuksesta aiheutuvat matkakulut. Maksu peritään tarkastuksen yhteydessä. Korttimaksua suositellaan, mutta käteinenkin käy.

SAHK:n toimisto ei välitä tarkastuksia, eikä vastaa teknisiin kysymyksiin.

Tarkastustilaisuuteen on varattava seuraavaa aineistoa ajoneuvosta:

• Rekisteriotteen tekninen osa tai vastaava vanha rekisteriote.

• Teknisiä tietoja sisältävää kirjallisuutta (omistajan käsikirja, korjaamokäsikirja, varaosakirja tai muita ajoneuvoa käsitteleviä teoksia) Erityisesti harvinaisen ajoneuvon omistajan on varauduttava esittämään tiedot siitä, millainen ajoneuvon tulisi olla.

Lisäksi, jos ajoneuvo ei ole ollut aikaisemmin Suomessa rekisterissä:

• Ulkomainen rekisteröintitodistus (rekisteriote) ja selvitys omistusoikeudesta

• Tullaustodistus, jos ajoneuvo tuodaan EU-maiden ulkopuolelta

Historiaselvitys

Auton historiatiedoista kirjoitetaan lyhyt (muutaman rivin) selvitys, josta selviää ajoneuvon omistussuhteet, ajoneuvon entisöintivaiheet, ajoneuvon erityispiirteet yms. Tästä voit tallentaa ja tulostaa valmiin ajoneuvokohtainen historiikki -kaavakkeen pdf-muodossa ja täyttää sen koneella tai käsin. Ohje: tallenna tiedosto ensin omaan koneeseen ja avaa se Adobe Reader X (ilmainen ohjelma) tai uudemmalla versiolla. Tallenna ja tulosta.

Suomi-autojen tiedot vuosilta 1965-1989 löytyvät kansallisarkistosta. Lisäksi Kansallisarkisto selvittää ajoneuvon ensimmäistä rekisteritunnusta ja laatii ajoneuvon omistushistoriaselvityksiä, jos tiedontarpeen syynä on julkisoikeudellinen tarkoitus (esim. ajoneuvon museorekisteröinti). Tästä yhteystietoihin.

Ajoneuvon valmistenumero

Ajoneuvoon on myös meistettävä valmistenumero, jos sitä ei valmistajan toimesta ole tehty. (Tuli pakolliseksi vasta 1964.) Valmistenumero meistetään ajoneuvon runkopalkkiin oikealle puolelle selvästi näkyvään paikkaan tai itsekantavissa korirakenteissa korin kiinteään osaan helposti näkyvään paikkaan.

Ajoneuvon valokuvat

Museoajoneuvolausuntoa ja arkistointia varten tarvitaan ajoneuvosta neljä kappaletta samanlaisia valokuvia.

Kuva otetaan etuviistosta, kuljettajan puolelta. Auton tulisi täyttää suurin osa kuva-alasta. Kuvan taustan on oltava mahdollisimman tasainen ja rauhallinen, sekä väritykseltään sellainen, että auto siitä hyvin erottuu. Ei myöskään ole suotavaa, että kuvassa esiintyy henkilöitä tai muita häiriötekijöitä. Muista, että ilman kuvia et voi saada museoajoneuvolausuntoa.

Ajoneuvon omistaja toimittaa ajoneuvosta digikuvan tai se voidaan ottaa tarkastuksen yhteydessä. Voit myös halutessasi tulostaa kuvista niin sanottuja kymppikuvia (10 x 15 cm) hyvän laatuiselle valokuvapaperille. Ota kuva sellaiselta etäisyydeltä, että auto näkyy kokonaisuudessaan kuvassa.

Lausunnon allekirjoitukset

Lausunto vahvistetaan sekä kahden museotarkastukseen osallistuneen ma-tarkastajan että omistajan allekirjoituksilla.

Museoajoneuvoksi rekisteröinti

Rekisteröinti museoajoneuvoksi tapahtuu katsastustoimipaikalla. MA-tarkastus ei ole varsinainen katsastus, vaan ajoneuvo museoajoneuvolausuntoineen esitetään katsastustoimipaikalla, joko rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa, jolloin se merkitään rekisteriin museoajoneuvoksi.

Museoajoneuvoille on voimassa muutamia erityisehtoja:

• Museoajoneuvoksi rekisteröidystä ajoneuvosta ei tarvitse maksaa vuotuista ajoneuvoveroa.

• Museoajoneuvoilla ei ole talvirengaspakkoa.

• Museoajoneuvojen katsastus on iästä riippuen 2–4 vuoden välein.

Museoajoneuvoa saa käyttää vain 30 päivänä vuodessa. Sitä ei ole tarkoitettu jokapäiväiseen käyttöön.

• Museoajoneuvoon ei saa tehdä muutoksia ja se on pidettävä museoajoneuvolta vaadittavassa kunnossa.

Lisätietoja saa lähimmältä museoajoneuvojen tarkastajalta.

Museoajoneuvoksi hyväksytylle ajoneuvolle on saatavissa M-alkuisia mustapohjaisia rekisterikilpiä ns. museoajoneuvokilpiä. Ajoneuvoon voidaan myös tilata siinä aikaisemmin ollut tunnus, mikäli se on vapaana. Tästä peritään normaali kilpien hinta. Erityismaksua vastaan voi tilata minkä tahansa vapaana olevan rekisteritunnuksen.

MUSEOAJONEUVOA EI OLE TARKOITETTU JOKAPÄIVÄISEEN LIIKKUMISEEN, EIKÄ LUVANVARAISEEN LIIKENTEESEEN.

Museoajoneuvo voidaan hylätä määräaikaiskatsastuksessa, mikäli sen rakennetta on muutettu tai sen kunto ei enää vastaa museoajoneuvolle asetettuja vaatimuksia.

Alla esite ”SAHK&museoajoneuvo” ja artikkeli Kajaanissa suoritetusta museoajoneuvotarkastuksesta pdf -tiedostoina, julkaisija Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto. ”Klikkaa” auki ja tutustu.

SAHK_MA_esite_2018_netti

MR tarkastus

Kainuu, vastaava museoajoneuvotarkastaja 040 5053294 Aki Tegelberg tutustuu huolella tarkastuksen kohteeseen.IMG_4418Kainuu, museoajoneuvotarkastaja 0400 289221 Jukka Lukkari perehtyy tarkastettavan ajoneuvon moottoritilaan, kaiken on täsmättävä.IMG_4424

KAINUUN MOBILISTIT RY , SAHK:N 14. JÄSENYHDISTYS