Kajaanin Vappucruising 2019 toteutettiin useamman harrasteajoneuvoyhdistyksen kesken. Mukana olivat mm. VW Aircooled Kainuu, Kainuun Mobilistit ry, Ford Mustang Owners Club, Backwoods Custom ry, Suomen Volvokerho ry, Suomen Saab-klubi ry, Suomen 2CV-Kilta ry, Suomen BMW-kerho ry, Kajaanin Hot Rod Association Ry ja Eight Pistons Usa Car Club Kajaani.

Kuvat; Sirpa ja Petri Huovinen.