Kainuun Mobilistit ry:n syyskokous ja samalla ”pikkujouluateria” järjestettiin Kajaanissa ravintola Sulossa 17.11.2018 alkaen klo 16.00. Syyskokous sujui jälleen kiitettävän hyvässä hengessä, päätökset olivat yksimielisiä.

Toimintasuunnitelman 1.1.2019 – 31.12.2019 tärkeimmäksi kohdaksi yleiskokous nosti Kainuun Museon kanssa Kajaanissa järjestettävän yhteisnäyttelyn 5.6. – 15.9.2019. Tulo- ja menoarviota käsitellessä ei nähty tarpeelliseksi puuttua jäsenmaksuihin, vaan ne päätettiin pitää 2019 entisellään, varsinainen jäsenmaksu 45;00€, liittymismaksu 25;00€ ja kannatusjäsenmaksu 25;00€. Suomen Automobiilihistoriallisen Keskusliiton taholta ei ole tullut paineita korotuksiin. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Kalle Asikainen. Hallituksen jäsenet ovat Timo Pääkkönen, Kai Huotari, Anssi Mustonen, Marko Määttä, Jouni Lukkari ja Petri Huovinen. Uusina toiminnantarkastajina aloittavat varsinaisena- Sauli Lindström ja hänellä varahenkilönä toimii Veijo Väisänen.

Yleiskokoukselle ei ollut tullut määräaikaan mennessä käsiteltäväksi muita asioita. Kokouksen puheenjohtaja Jouni Lukkarin vapauttaessa keskustelun, kokousväeltä tuli erittäin mielenkiintoisia asioita rakentavassa hengessä. Talousarvioon 2020 kehotettiin lisäämään aikanaan rahoitusta näyttelytoimintaan, koska kysymyksessä on yhdistyksen 40V. juhlavuosi. Samoin juhlavuoden sisällön suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin. Yhdistyksen lehteen pyydettiin kirjoittamaan artikkeli ”kokoontumisajoista ja niihin liittyvästä hyvästä ajotavasta”, että vanha-ajoneuvoharrastuksen hyvä maine säilyisi ja vältyttäisiin vaaratilanteilta letka-ajossa.

Kainuun Mobilistit ry oli anonut ja Suomen Automobiilihistoriallinen Keskusliitto ry myönsi hopeisen ansiomerkin Miikka Korolaiselle. Perusteluissa Miikan todettiin nuoresta iästään huolimatta ehtineen entisöidä ja kunnostaa useamman ajoneuvon museoajoneuvotasoisiksi. Lisäksi hän omalla ammattitaidollaan ja osaamisellaan tukee myös muiden harrastajien työtä.

Välittömästi yleiskokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätettiin, että yhdistyksen varapuheenjohtajana jatkaa Kai Huotari, taloudenhoitajana Timo Pääkkönen ja sihteerinä Petri Huovinen.