MOBILISMIN TOINEN PUOLI

Kainuulaisen ajoneuvo- ja tieliikennehistorian aktiivisesta keräämisestä, tallentamisesta ja esillepanosta yli neljänkymmenen vuoden ajan on vastannut Kainuun Mobilistit ry. Yhdistys on perustettu Suomussalmella 1980.  Kainuun Mobilistit ry on Suomen Ajoneuvohistoriallinen Keskusliitto – SAHK ry:n 14. jäsenyhdistys.

Historiallisten ajoneuvojen säilyttämistä pidetään tärkeänä osana teollista perintöä, jonka tehtävän sekä UNESCO (YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö) että Euroopan komissio ovat hyväksyneet. FIVA (Federation Internationale des Vehicueles Anciens) perustettiin Pariisissa vuonna 1966, kun joukko vanhojen ajoneuvojen harrastajayhdistyksiä näki tarpeen perustaa kansainvälisen järjestön ajamaan yhteisiä asioita ja etuja sekä ohjaamaan toimintaa kaikkialla maailmassa. Tällä hetkellä FIVA yhdistää jäsenjärjestöt 71 maassa ympäri maailmaa, jotka puolestaan edustavat miljoonia historiallisten ajoneuvojen harrastajia ja heidän ajoneuvojaan. Osana tätä suurta kokonaisuutta on SAHK ry ja sitä kautta myös Kainuun Mobilistit ry. Kaikkien Mobilistien ja asiasta kiinnostuneiden työ on kulttuurityötä.

Historian tutkimus ja keräily ovat tärkeässä roolissa mobilismi -harrastuksessa, jossa pyritään liittämään aiheeseen tai ajoneuvoon liittyvään kokoelmaan mahdollisimman monta esinettä ja asiaa. Yksi päämäärä on kerätä kaikki kohteet, jolloin kokonaisuudesta oman aiheen tai harrasteajoneuvon ympärillä tulee täydellinen. Esimerkiksi keräilystä voidaan mainita automalliin liittyneet työkalut, aikakauden mukaiset merkkikohtaiset lisävarusteet, kirjallisuus, pienoismallit, myyntiesitteet ja mainokset. Historian tutkimuksella selvitetään sekä koko ajoneuvomallin historia eli suunnittelu, valmistus, maahantuonti- ja jälleenmyyntiorganisaatio että oman harrasteajoneuvon omistushistoria ja vaiheet. Tähän harrastukseen voi tulla mukaan vaikka ei omistaisi minkäänlaista kulkuneuvoa, aito mielenkiinto aihetta kohtaan riittää.

Kajaanin pääkirjaston sisääntuloaulan näyttelyvitriineihin maaliskuuksi 2024 sijoitettavan näyttelyn suunnittelun kantavana ajatuksena on ollut tuoda esille ajoneuvojen ja liikenteen historiaa, tarjota kurkistus mobilistien yksityiskokoelmien kätköihin sekä kertoa mobilismista monipuolisena harrastuksena.

Kuvat: Sami Korhonen ja Petri Huovinen, ”klikkaamalla” kuvaa näet sen suurempana.