Historiallisten ajoneuvojen säilyttämistä pidetään tärkeänä osana teollista perintöä, jonka tehtävän sekä UNESCO että Euroopan komissio ovat hyväksyneet.

FIVA (Federation Internationale des Vehicueles Anciens) perustettiin Pariisissa vuonna 1966, kun joukko vanhojen ajoneuvojen harrastajayhdistyksiä näki tarpeen perustaa kansainvälisen järjestön ajamaan yhteisiä asioita ja etuja sekä ohjaamaan toimintaa kaikkialla maailmassa. Tällä hetkellä FIVA yhdistää jäsenjärjestöt 71 maassa ympäri maailmaa, jotka puolestaan edustavat miljoonia historiallisten ajoneuvojen harrastajia ja heidän ajoneuvojaan. Osana tätä suurta kokonaisuutta on SAHK ry (Suomen Ajoneuvohistoriallinen Keskusliitto) ja sitä kautta myös Kainuun Mobilistit ry.

FIVA:n ensisijaisena tavoitteena on kannustaa yli 30 vuoden ikäisten ajoneuvojen turvallista käyttöä teillä, niiden säilyttämistä ja kehittämistä omistajiensa, harrastajien sekä suuren yleisön hyväksi. Samalla säilytetään tärkeä osa teollista perintöä, jonka tehtävän sekä UNESCO (Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö) että Euroopan komissio ovat hyväksyneet. Lainsäädäntökomiteansa avulla FIVA suojelee historiallisten ajoneuvojen käytön mahdollisuutta, tällä työllä on vaikutusta myös kansallisen tason päätöksiin EU:n päätösten kautta.

JÄRJESTÖJÄSENET

FIVA:n jäsenyyttä voi hakea järjestö, joka toimii FIVA:n päämäärien mukaisesti, jolla on kaikki järjestötoimintaan liittyvät asiat kunnossa ja jonka vähintään 100 jäsenellä on enemmän kuin 25 historiallista ajoneuvoa. FIVA pyrkii siihen, että jokaisesta maasta olisi vain yksi järjestö mukana, jäsenyyttä haetaan FIVA:n hallitukselta joka myöntää jäsenyyden. Suomesta SAHK on ollut FIVA:ssa pääjäsenenä jo vuodesta 1983 lähtien, tällä hetkellä SAHK:lla on 6 ääntä yleiskokouksen äänestyksessä. Äänimäärät muuttuvat porrastetusti sitä mukaa kun jäsenmäärät kasvavat. Muut mahdolliset saman maan järjestöt voivat saada jäsenyyden, National Member, kaikki muut jäsenyyteen liittyvät velvoitteet ja edut, mutta vuosikokouksissa niillä on vain yksi ääni käytössään jäsenmäärästään riippumatta. Suomesta VMPK (Veteraanimoottoripyöräklubi ry) on hakenut jäsenyyttä 2020 ja se on myönnetty. Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa ottamalla asioita esille eri komiteoissa ja vuosikokouksessa.

UNESCO JA FIVA

Kun FIVA täytti 50 vuotta 2016, allekirjoitettiin sopimus UNESCON kanssa. Sopimus on erittäin tärkeä FIVA:n maineen ja aseman kannalta. Allekirjoitustilaisuudessa olivat mukana kaikki UNESCO:n suurlähettiläät eri maista pääsihteeri mukaan lukien. UNESCO tunnustaa kirjelmässä FIVA:n olevan se elin maailmassa, joka hoitaa historiallisiin ajoneuvoihin ja ajoneuvokulttuuriin liittyviä asioita. Tähän kirjelmään nojaten meidän kaikkien Mobilistien ja asiasta kiinnostuneiden työ on kulttuurityötä.

ESIMERKKI ASIASTA, JOHON FIVA ON VAIKUTTANUT

EU:ssa oli esitys siitä, että koko EU:n alueella historiallisten ajoneuvojen vero-, katsastus- ym. säädöksistä voivat nauttia vain ne ajoneuvot, joissa on kaikki alkuperäistä. Eli ei olisi voinut edes sytytystulppia tai suodattimia vaihtaa! Lobbaus viime hetkellä eurokansanedustajien kautta vaikutti määritelmän muuttumiseen. Yksin eikä yksi maa ei voi paljoa vaikuttaa, mutta yhdessä voimme, juuri tästä FIVA, SAHK ja KaMob yrittävät pitää huolta. Toimia yhtenä rintamana yhteisten päämäärien puolesta, jotta voisimme pitää samat mahdollisuudet historiallisten ajoneuvojemme käyttämiselle ja olemassaololle kuin nykyään.

HAASTEITA TULEVAISUUDESSA

Tulevaisuuteen pitää olla varautunut, FIVA työskentelee jo nyt näiden asioiden parissa. Lähimpänä ovat ympäristöasioihin liittyvät seikat, kuten myös polttoaineiden saanti ja yleisen mielipiteen vaikutus polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen suhteen. Mutta … vieläkin suurempia haasteita on tulossa. Puhutaan CASE –rypäleestä. C=Connected, tulevaisuuden autot kommunikoivat keskenään ja teiden tietojen kanssa. Tämä estää kolarit kun kaikki ajoneuvot paikantavat toisensa, mutta historialliset ajoneuvot eivät voi käsitellä näitä tietoja. Mikä avuksi, omat tiet vai käyttökielto? A=Autonomous, autot eivät tarvitse kuljettajaa. Digitaaliset signaalit ja tiedot tekevät valinnat ja autot kulkevat itsestään paikasta toiseen. Historialliset ajoneuvot tarvitsevat aina kuljettajan aisteineen. S=Shared, kukaan ei halua omistaa autoa, eikä ehkä ajaakaan niillä. Tarvittaessa tilataan auto joka tulee oven eteen ja käytön jälkeen sen voi jättää minne vain. Näin ei tarvita omaa parkkipaikkaa tai huolehtia huoltoon viemisistä. E=Electronic, historialliset ajoneuvot eivät ole kovinkaan varusteltuja sähköisillä komponenteilla. Kuinka saadaan nykypäivien ajoneuvoja entisöityä tulevaisuudessa, kun komponentit ja tietokoneet ovat vanhentuneet?

Jotta tulevat sukupolvet voivat nauttia historiallisten ajoneuvojen säilymisestä ja mahdollisuudesta käyttää niitä, tarvitaan työtä monella saralla, siinä on FIVA johtava elin kaikkien hyväksi.

(Referaatti Automobiili 4/2020 Timo Vuortion artikkelista s. 64 – 71.)